SmartVOTE - Hệ thống bầu chọn chất lượng dịch vụ

Từ 2010, Bầu chọn chất lượng dịch vụ đã là tính năng đi kèm Hệ thống xếp hàng Thông minh, được khách hàng rất ưa chuộng. Đã được STECH triển khai cho nhiều khách hàng trong các khối Hành chính Công, Ngân hàng.

Hiện nay, STECH đã phát hành các phiên bản SmartVOTE chạy độc lập:
➩ Vote: Hệ thống bầu chọn chất lượng dịch vụ
➩ Survey: Hệ thống thu thập ý kiến người dùng

SmartVOTE - Hệ thống bầu chọn chất lượng dịch vụ

Từ 2010, Bầu chọn chất lượng dịch vụ đã là tính năng đi kèm Hệ thống xếp hàng Thông minh, được khách hàng rất ưa chuộng. Đã được STECH triển khai cho nhiều khách hàng trong các khối Hành chính Công, Ngân hàng.

Hiện nay, STECH đã phát hành các phiên bản SmartVOTE chạy độc lập: Standard Vote và Advance Survey


Standard Vote: 

Hệ thống bầu chọn chất lượng dịch vụ: đánh giá sự hài lòng của khách hàng

➩ Cho phép khách hàng đánh giá sự hài lòng sau khi trải nghiệm dịch vụ

➩ Khách hàng không hài lòng: có thể để lại ý kiến đóng góp chi tiết cho nhà cung cấp dịch vụ

➩ Báo cáo quản trị tập trung: cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý đưa ra các chính sách phù hợp

➩ Cho phép định nghĩa thang điểm đánh giá, tiêu chí đánh giá

➩ Cho phép kết hợp với báo cáo chấm điểm KPI nhân viên


Advance Survey: 

Phiên bản cao cấp này cho phép Đơn vị sử dụng có thể tiến hành các chương trình thu thập ý kiến người dùng (Survey) nhanh chóng và hiệu quả

➩ Cho phép xây dựng các câu hỏi khảo sát ý kiến, chương trình khảo sát ý kiến;

➩ Cho phép triển khai chiến dịch khảo sát ý kiến: theo vùng miền, theo lịch đặt trước;

➩ Báo cáo tập trung: nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác tin cậy cho nhà quản lý;

➩ Tiết kiệm chi phí và các nguồn lực khác khi tiến hành khảo sát ý kiến người dùng, khảo sát thị trường;

➩ Cho phép kết hợp với bầu chọn chất lượng dịch vụ cổ điển;

 

Powered by Onyx Techlab