CyLock: an toàn hơn, an toàn nhất!

20200506090632_product_17_image17_20200506090532.png
Thế hệ khóa từ xa mới, an toàn hơn, an toàn nhất!

➩ Đảm bảo chủ quyền chủ sở hữu, nhà sản xuất không can thiệp được

➩ Ngăn chặn hoàn toàn hacker / cheater

➩ Mã hóa 160 bít, 256 bít an toàn

 

Powered by Onyx Techlab