Có thể bạn chưa biết: Dự báo dịch COVID-19

Một nhóm nghiên cứu độc lập đã đề xuất sử dụng thuật toán để đánh giá nguy cơ diễn biến dịch covid19 tại Việt Nam,
dựa trên các mô hình tiêu chuẩn thế giới.


Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết: phương pháp này có thể áp dụng đến cấp Huyện - Xã - Phường. Qua quá trình sử dụng, mô hình cho ước lượng và dự báo tốt.

Bản đồ Dự báo dịch covid19 gồm 3 phần: 
 - Phần 1: đánh giá nguy cơ trước khi dịch bệnh xảy ra, hoặc khi mới phát hiện ổ dịch
 - Phần 2: đánh giá diễn biến dịch theo thời gian thực, đánh giá mức độ lây nhiễm và thang đo nguy cơ bị lây nhiễm cho một cá nhân đến từng khu vực nhất định.
 - Phần 3: dự báo số ca bệnh mà hệ thống y tế có thể phát hiện trong tương lai nếu giữ nguyên các biện pháp phòng chống dịch hiện tại. Dự báo này được sử dụng để chuẩn bị hậu cần: số giường chăm sóc đặc biệt (ICU) hoặc số người nhập viện và đánh giá nguy cơ quá tải y tế của từng địa phương
 
Kết quả cho thấy mô hình này đánh giá và dự báo khá chính xác tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Nên đây có thể xem là một công cụ giúp lên kế hoạch phòng chống dịch.

Bản đồ Dự báo dịch covid19: https://onyx.vn/covid19

------
nguồn: Nhân dân TV, chuyên mục có thể bạn chưa biết, 
phút thứ 13, https://nhandantv.vn/khds-d192252.htm

Powered by Onyx Techlab