SmartAds - Hệ thống quản lý truyền thông

Từ 2009, Hệ thống hiển thị Media theo kịch bản là một tính năng ưu trội gắn liền với sản phẩm xếp hàng tự động thông minh SmartQMAN; đã được triển khai cho rất nhiều khách hàng từ Hành chính Công, Ngân Hàng, Bệnh Viện; trở thành kênh truyền thông hiệu quả cho khách hàng.


Đến nay, STECH chúng tôi đã phát hành phiên bản SmartAds - hệ thống quản trị truyền thông Media tập trung:

➩ Hệ thống quản trị nội dung web-base
➩ Cho phép xây dựng kịch bản truyền thông online
➩ Cho phép triển khai kịch bản truyền thông theo lịch đặt trước
➩ Quản lý trạng thái phát hành media đến từng thiết bị
➩ Có thể quản lý đến hàng vạn thiết bị hiển thị đầu cuối, không lệ thuộc vào hạ tầng mạng

Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm, để có thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty.

Powered by MOZA SOLUTION