SmartAds - Hệ thống quản lý truyền thông

Từ 2009, Hệ thống hiển thị Media theo kịch bản là một tính năng ưu trội gắn liền với sản phẩm xếp hàng tự động thông minh SmartQMAN;

đã được triển khai cho rất nhiều khách hàng từ Hành chính Công, Ngân Hàng, Bệnh Viện; trở thành kênh truyền thông hiệu quả cho khách hàng.

STECH chúng tôi đã phát hành phiên bản độc lập SmartAds - hệ thống quản trị truyền thông Media tập trung, gồm nhiều tính năng ưu việt

Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm, để có thêm chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty.

Powered by MOZA SOLUTION