SmartQMAN phát hành tính năng mới: Hiển thị thông minh trên màn LCD

Tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường máy phát số, STECH chúng tôi đã phát hành phiên bản module SmartScreen 1.0, hiển thị thông tin hàng đợi trên màn hiển thị tập trung LCD, bổ sung thêm một tùy chọn nữa cho màn hiển thị tập trung trước đây là các phiên bản hiển thị trên bảng LED số.

Các ưu điểm khi hiển thị trên màn hình LCD gồm có:

  • Hiển thị được nhiều thông tin hơn: tên dịch vụ, số vé kế tiếp, số người đang chờ
  • Có thể tận dụng các màn hình LCD đã có sẵn của đơn vị: tiết giảm chi phí

Ngay sau khi ra mắt tính năng mới, tính năng này đã được khách hàng đánh giá rất cao và rất hài lòng.

Trong các phiên bản tiếp theo, chúng tôi sẽ phát triển các tính năng hiển thị Media theo kịch bản trên các màn LCD, làm phong phú nội dung hiển thị và cũng trở thành một kênh truyền thông hữu ích cho đơn vị sử dụng.

 - nguồn: info@stech.vn -

Powered by Onyx Techlab